سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان نصرت اسلامی لاهور 
رئیس 
 
 
اجرائی 
تدریس 
مدرسه قرآن و عترت پاکستان 
مدرس 
 
 
-----